KUNSTNERSYMPOSIUM

lø-sø. 20.9./21.9.
KUNSTNERSYMPOSIUM:
Kunstnere av alle kategorier er velkommen til å bidra med en kort (5 minutters) presentasjon av et vellykket eller mislykket prosjekt eller et spørsmål, en performance, lesning etc. Presentasjonene er offentlige og symposiet blir til en maraton som kan trekke seg natten gjennom og som kan avrundes med en forløsende fest. Ta kontakt med det samme om du vil være med. 20st. har meldt seg på allerede, vi vil ha 100! Send en sms til TAs mobil: 47 23 73 14.
Ta med deg mat og drikke, så deler vi det med hverandre.

Call for artists: local-, regional- and other artists are invited to contribute with a 5-minute- lecture, presentation or performance. Visual artists, musicians, philosophers, writers and artists from other disciplines are welcome to contribute and to join the party. Please send us a note immediately. TAs cellphone: Norway, 47 23 73 14.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar