Program 2014

(Norwegian)


Steder: Kristiansand, Ekserserhuset (X-huset) Tordenskjoldsgate 64 og Odderøya Fyr

Te-seremonier: 12.9. kl. 6.00 am; 13.9. kl.12.00; 16.9. kl. 6.00-8.00; 18.9. kl. 17.00; dessuten skjenkes det te etter kunstens regler i forbindelse med vårt offentlige program. Velkommen!
Seremoniene finner sted ved X-huset med mindre noe annet blir annonsert på bloggen.

Gratis måltider: 8.-19.9.:  spis med oss daglig ved X-huset, kl. 17.00,  (lø.-sø.  kl. 18 isteden). Det er mat vi har sanket eller dyrket selv. 
Det er ofte der de interessante samtalene oppstår.

PRAKTISKE WORKSHOP:

1.-6. september:
W1 med billedkunstner Tina Mareen Buddeberg
performativ tegning i by-rommet og i naturen

7.-12. september:
W2 med kunstner og regissør Morten Traavikaktivismekunst / performance / «Hyperteater»

(mer informasjon om W1 og W2 nedenfor)
Opptak skjer på grunnlag av motivasjon, skriv en liten tekst om deg selv, din bakgrunn og hvorfor du ønsker å delta.
W1 og W2 krever kursavgift, (substituert) 1500,-, reduksjon mulig for folk med lav inntekt. Kurs mot dugnad kan diskuteres. Ta kontakt så finner vi ut om hva som passer best.


8.-20. september
W5: fri workshop som opererer uten veileder og uten føringer utenfra. Den skjer parallell med den offentlige delen av programmet. Deltakelse er gratis, men krever påmelding og forutsetter arbeidsinnsats for å gjøre den mulig. Skriv en liten tekst om deg selv og send den til oss om du vil være med. Deltakelse i den frie workshopen egner seg også godt for å forsette å jobbe med egne prosjekter med utgangspunkt i W1 og W2. I løpet av denne tiden kan det samtidig deltas i flere foredrag og diskusjoner på kveldstid samt seminar og symposium i helgene. En aksjons-gruppe holder på å legge opp alternativ catering-løsning.

3.-20.september offentlig program SEMINARER, FOREDRAG, AKSJONER:

(oppgraderes fortløpende)  påmelding til seminarene kan begynne nå:


onsd. 3.9. kl. 19.00 X-huset: Tina Mareen Buddeberg, foredrag / selvpresentasjon: "Dreamvalley, et relasjonelt kunstverk"

tirsd. 9.9. kl. 20.00 X-huset: Karl Olav Segrov Mortensen"kunstneren som eksperimentator og forsker, og hvordan vi kan hente ulike former for kunnskap ut av kunsten"

onsd. 10.9. kl. 18.00 X-huset: Johan Otto Weisser, foredrag
om kunst som visuell erkjennelse. Påfølgende samtale og diskusjon. Sted: Ex-huset.

torsd. 11.9. kl. 20.00 X-huset: Morten Traavik, foredrag / selvpresentasjon, om sitt arbeide og sine metoder. Påfølgende samtale og diskusjon.

fr. 12.9. kl. 18.00 X-huset: foredrag av Prof. Jorunn Veiteberg om kunsthåndverket i forandring, introduksjon.


fr. 12.9. kl. 20.00 X-huset: foredrag av Prof. Ove Jakobsen, økologisk økonomi og etikk, introduksjon.

lø. 13.9. og sø. 14.9. kl. 14.00-17.00 Odderøya Fyr: fordypningsseminar med Jorunn Veiteberg, Kunsthåndverkets muligheter vil bli diskutert med utgangspunkt i artikler som Adolf Loos ́ «Ornament og forbrytelse» og temaer som «materialets betydning», m.m. Kursavgift for to dager: full pris 900,-, substituert 650,-, redusert 350,-, gratis deltakelse mot dugnad er mulig. Meld deg på allerede nå! vi regner med stor pågang og antall plasser er begrenset.
temporaryacademy@gmail.com

lø. 13.9. kl. 14.00-17.00, på Grønt Senter, Odderøya: fordypningsseminar med Ove Jakobsen om økologisk økonomi og etikk. Full pris 450,-, redusert 250,-, gratis mot dugnad.


tirsd. 16.9. kl. 21.00, X-huset: Cecilie Nissen, Jan Freuchen og Sigurd Tenningen om kunst i det offentlige rommet.
Samtale / diskusjon.

onsd. 17.9. kl. 19.00, X-huset: Barbro Raen Thomassen, foredrag: "VENTEROM OG ANDRE ROM"


torsd. 18.9. kl. 19.00, X-huset: Barbro Raen Thomassen, foredrag: "I BEGYNNELSEN VAR HAGEN. Om hagebruk og kunstnerskap"


lø-sø. 20.9./21.9.
KUNSTNERSYMPOSIUM:
alle kunstnere er velkommen til å bidra med en kort (5-7 minutters) presentasjon av et vellykket eller mislykket prosjekt eller et spørsmål, en performance, lesning etc. Presentasjonene er offentlige og symposiet blir til en maraton av presentasjoner som avrundes med fest. Ta kontakt med temporaryacademy@gmail.com om du vil bidra eller om du har spørsmål.

Call for artists: local-, regional- and other artists are invited to contribute with a 5-minute- lecture, presentation or performance. Visual artists, musicians, philosophers, writers and artists from other disciplines are welcome to contribute and to join the party. Please send us a note about your interests and contribution: temporaryacademy@gmail.com

ma., ti. 15. og 16.9. kl.17-20.00
TEORETIKER SYMPOSIUM:
arbeidstittel: "Forholdet mellom teori og praksis (kunst er påstand)"
Bakgrunnen til dette symposiet danner et uttalt behov for frie arenaer for teoriutvikling og diskusjon i regionen, samt Temporary Academys intensjon og invitasjon til kunstnerisk aktivitet og tankevirksomhet i relasjon til miljøet, omverden og tiden.
Temporary Academy er i utgangspunktet praktisk rettet, ved å skape møtesteder og interaktive situasjoner mellom kunstnere, forskere og befolkningen, for å fremme potensialet som ligger i disse møter, framfor å satse på representasjoner eller markeringer av viktighet eller status.
Ved dette spiller bruk av teori en viktig rolle.
Vi vil også gjøre oppmerksom på Temporary Academys programbidrag innen aksjonisme samt tverrfaglige bidrag av Prof. Jorunn Veiteberg, kunsthistoriker/kurator om tema som materialitet og kunsthåndverket i forandring, og om Prof. Ove Jakobsens bidrag om økologisk økonomi og etikk. Det vil være seminarer, aksjoner og workshops i forkant, som kan gi impulser som kan tas med videre under dette symposiet.
Folk som er interessert i kunst og som jobber på et teoretisk plan er oppfordret til å melde seg på dette to-dagers symposium. Deltakelsen er gratis, deltakerantall er begrenset på maksimal 15 stk. Det blir sørget for mat, slik at dere kan komme direkte etter jobb.
Symposiet skjer i lokalene til Odderøya Fyr, som ligger idyllisk på utkanten av Odderøya, Kristiansand i ca. 15 min. gangavstand fra byens sentrum.
Program: Hver deltaker er oppfordret til å bidra med et 10-15 minutters innspill til tematikken. Det kan være eksempler fra kunsthistorien, samtidskunsten, filosofien, samfunnsvitenskap, eller egne betraktninger. Bidragene gir utgangspunkt for påfølgende samtaler, fordypninger og diskusjoner om dette. Det er mulighet for en offentlig presentasjon av resultater påfølgende fredag, eller publikasjon av resulterende tekster.
Deltakere kan for eksempel være kunsthistorikere, filosofer, kulturjournalister, forfattere, kuratorer, formidlere, og andre som er interessert i å diskutere forholdet mellom teori og praksis. Meld deg på ved å introdusere deg selv med noen setninger eller ta kontakt for spørsmål:
temporaryacademy@gmail.com«gi noe av deg selv, og ta noe med»
Kunne du tenke deg å bidra til TA på frivillig basis og være med ved å skape et temporært kunstakademi i Kristiansand? Ta gjerne kontakt og la oss se på hva som er mulig.

Flere bidrag er under utarbeidelse, programmet oppgraderes fortløpende. Følg med denne bloggen for aktuell informasjon om dette.


Mer om bidragene

Tina Mareen Buddeberg
Buddebergs kunstneriske praksis stiller spørsmål om kunst kan omforme vår oppfatting av natur. Kan kunst faktisk forandre menneskets verdier?
Workshopens første steg blir å undersøke egen sansing. Vi utforsker vårt forhold til egen natur ved hjelp av meditasjon og aksjoner ute i naturen. Vi søker etter stillhet (om den finnes), som mulig utgangspunkt for våre ytringer. Tegning som medium er umiddelbart og vil brukes i utforskningen av dette. 
Hva slags dialog kan vi ha med et sted og hvordan kan vi formidle den til andre?
- Utvikling av et rituale - en handling som blir gjentatt ved en bestemt tidsintervall - og som kan gjennomføres av kunstneren selv såvel som av publikumet. 
Verdier som påvirker vårt forhold til naturen tematiseres. For eksempel mental økologi, empati, moralsk ansvar, permakultur, antroposentrisme, spiritualitet,  dyr/menneske-forhold osv. En hendelse som involverer publikum avslutter workshopen. Den sammenfatter ukens erfaringer og kan danne utgangspunkt for videre jobbing med tematikken.
Buddeberg, jobber som billedkunstner med basis på høyfjellet ved Sollia i Hedmark. Hun har vært initiativtaker og pådriver for større stedsrelaterte prosjekter og står bak utsmykninger i offentlige bygg, flere steder i Norge.

Om hennes foredrag på onsdag, 3.9.:
"Dreamvalley, et relasjonelt kunstverk"
Hvorfor er Drømmedalen et relasjonelt kunstverk? Hva er relasjonell kunst - og på hvilken måte bidrar hesteflokken som jeg lever sammen med til kunstverket?

«My art investigates the sensual relationship between the subject and its surroundings. I prefer projects that have a site specific- and context- related situation. I wish my works of art to be readable on several levels. The senses are central in my work. I create situations or instruments for the viewer to perceive certain sounds, smells, views etc. The content of the sensual interactions is to develop a contact with still-ness. Sounding or talking out loud is replaced with listening, perceiving, observing. I ́m working within different media depending on site and circumstances: sculpture, installation, drawing, painting, photo, land art, performance, sound art.
I have developed an interest in landscape and animal painting as a medium. My vision is to give this form of expression a new turn by connecting the conceptual power of installation art with the representative magic of painting. My paintings, that also are inspired by paintings from the 18.th to the 20.th century, are put in a tension by placing them into an installation-art based context. Im reflecting on the question: Can art deepen our perception of nature? We did not perceive a mountain as beautiful or sublime until the landscape paintings from the 18.th century changed our perception for all times!
Is art actually able to change peoples values? We need to develop new ways of relating to nature. There exist no surroundings, we are what we are surrounded by. How should we be motivated to take care of the environment if we do not feel that it is us? I believe that art can contribute to this new awareness.»

- Morten Traavik

workshop med kunstner og regissør Morten Traavik: 
HYPERTEATERET : MED VERDEN SOM SCENE
aktivismekunst / performance / «Hyperteater»
Hyper, som i det opprinnelig gammelgreske prefikset «over-», «mer enn», «ekstrem» eller «hinsides», altså et slags überteater hinsides de vanlige, normale, forventede og kanskje til og med holdbare rammene for ikke bare teatergenren, men også selve kunstbegrepet, likevel og fortsatt grunnfestet i teatrets teknikk, arbeidsmetoder og egenart. Som i hyperthreading-teknologien som gjør datamaskiner i stand til å utføre flere oppgaver på samme tid. Som i hypertekst eller HTML, en hvilken som helst nettartikkel med hyperlenker videre til andre artikler, websider, videoer og så videre. Hyperteateret finner ikke sted først og fremst foran et betalende publikum i teaterets svarte bokser eller kunstgallerienes hvite kuber. Det gjør likevel så absolutt bruk også av disse kunstrommene som medier for de innøvde og reproduserbare delene av den Store Forestillingen (ja, med stor F). Men Hyperteatret, den Store Forestillingen, utspiller seg både innenfor og utenfor disse kunstige grensene samtidig, i den veven av geografiske, kulturelle, moralske og politiske gråsoner og grenseområder som vi kaller verden. En hyperteatralsk metode bygger med andre ord på den samme erkjennelsen som Shakespeare beskrev for over fire hundre år siden: All the world’s a stage, and all the men and women merely players. 
Workshopen passer best for samfunnsbevisste deltagere med ønske om og interesse for å utforske grensene mellom kunst, politikk og aktivisme. Etter å ha kartlagt deltagernes spesifikke interessefelt vil vi basert på disse arbeide frem ulike forslag til kunstneriske strategier og kommunikasjonsmetoder i det offentlige rommet.
For eksempler på Traaviks hyperteater og generelle virke,
se www.traavik.info / www.pimpmyaid.org / www.miss-landmine.org


Om Traaviks foredrag om sitt arbeide og sine arbeidsmetoder torsdag 11. september kl. 20.00 på Ekserserhuset i Kristiansand:
Traavik er blant annet kjent for sine prosjekter i Nord-Korea, missekonkurranser med landmine-ofre i Kambodsja og Angola, sin kritikk av hjelpesektoren og debattene som nettopp foregår i Norske media.
Han er kontroversiell, oppfattes av noen som provokatør, og kritiseres for både sitt samarbeide med Nord- Korea og virkemidlene han ellers tar i bruk. For å nyansere bildet vil vi gjerne invitere til et nærmere kikk på både hans arbeide, hvordan han jobber med menneskene, og hvilke prosesser han klarer å sette igang.
Med sine aksjoner balanserer Traavik på utkanten av et både underholdnings-avhengig og harmoni-sykt samfunn der konsensus rettes etter trender og forutsettes ofte altfor fort av avis-lesere og den politisk interesserte klassen.
Men gjennom sine balanseganger beskriver han også et rom, der grenser stadig utfordres og etterlyses. Et rom blir synlig, og dets begrensninger, forenklinger, provisorier og utilstrekkeligheter.»
Vi vil ha anledning til å snakke med kunstneren etter presentasjonen.

Foredraget er åpent for alle interesserte!

- Prof. Jorunn Veiteberg
er kunsthistoriker, forsker, kurator og forfatter. Hun vil holde offentlig foredrag om kunsthåndverket i forandring og inviterer til et todagers fordypningsseminar. Kunsthåndverkets muligheter vil bli diskutert med utgangspunkt i artikler som Adolf Loos ́ «Ornament og forbrytelse» og temaer som «materialets betydning», mm. Med sine mange initiativ og publikasjoner har Veiteberg allerede satt premisser for teoriutvikling, diskusjon, kritikk og internasjonalisering innenfor kunsthåndverksfeltet. Hennes bidrag vil være med ved å invitere til nytenkning av kunsthåndverkets uttrykk, dets relevans i samtiden. 
Jorunn Veiteberg er respektert innen sitt felt og kan anses som brobygger mellom teori og praksis, kunsthåndverk og samtidskunst.

- Prof. Ove Jakobsen 
leder Senteret for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland. Han fokuserer på problemstillinger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur. Jakobsen vil gi en innføring i dette feltet, stille spørsmål, utfordre konvensjonell tenkning. 
Økonomi er ved første øyekast kanskje det siste som interesserer kunstnere, en velger yrket gjerne akkurat for å frigjøre seg fra et materialistisk dominert yrkesperspektiv. Men de fleste av oss blir etterhvert allikevel konfrontert og påtvunget konvensjonell økonomisk tenkning. Jakobsen ruller opp økonomihistorien og synliggjør skilleveier i filosofien der en mekanisk tenkning har fått gjennomslag og ledet fram til situasjonen vi befinner oss i idag. Han avslører betydningen av begrep vi bruker, for å synliggjøre prinsipper vi satser på, setter dette i perspektiv, peker på alternativer og undersøker hvordan dette kan fungere. Han stiller spørsmål som andre kan tar opp til videre bearbeiding.
Økonomi slutter plutselig å være abstrakt og maskinell men begynner igjen å handle om livets spørsmål.
Temporary Academy vil invitere både kunstnere, aktivister, kulturadministrasjonen, folk fra næringslivet og offentligheten til dette seminaret.

André Tribbensee
artist and curator for Temporary Academy
Since the 90s I have been producing and exhibiting own artwork, as contributing with lectures and workshops. Influenced by fluxus- and conceptual art, the relation between art and life, its interactivity and political potential, has been essential questions to me.
Living in urban Germany, seeking to connect to nature, resulted in personal research and projects across northern Europe. I was trying to understand phenomenas, reflecting the transformation of thoughts into images and matter and vice versa, their migration and reappearance. Questions about how environments influence the way of thinking resulted in artwork, exhibitions, lectures and my own migration to Norway in 2000. Here I had the opportunity to continue my projects incorporating art-students, sometimes under extreme conditions in isolated natural environments such as deserted islands and mines. In my independent work I focussed on migration phenomena, understood as communication and on the creation of social encounters.
Under production- tours through China, Japan and Korea I got introduced into the art of contemplation and tea, its ceremonies and social functions.
My interest in the initiation of exchange- and learning processes led to performances and educational projects.

Motivation behind my projects is the desire to explore, to experiment, to exchange thoughts, in a laboratory of unlimited thinking, to create, contemplate and communicate what seems to have relevance for life.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar