Dialog

Temporary Academys bidrag til dialogmøtene mellom kultur- og næringslivet i Kristiansand

PROF. OVE JAKOBSEN
ØKOLOGISK ØKONOMI OG ETIKK

Fr. 12.9. kl. 20.00: åpent foredrag, Ekserserhuset, Tordenskjoldsgt. 64.
Lø. 13.9. kl. 14.00- ca. kl.17.00: fordypningsseminar

KULTUR og NÆRING
Temporary Academy ønsker å ta dialogen mellom representanter fra næringslivet og kulturaktørene i Kristiansand opp på et filosofisk plan. Vi håper på å stimulere til en alternativ plattform for dialogen ved å stille noen grunnleggende spørsmål til diskusjon:
Hvilke prinsipper ønsker vi å basere vårt samarbeide på? Hvilke målsettinger har vi? Hvilke verdier ønsker vi å skape?

Vi har derfor invitert Ove Jakobsen, leder for Senteret for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland. Han fokuserer på problemstillinger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur. Jakobsen vil gi en innføring i dette feltet, stille spørsmål, utfordre konvensjonell tenkning. Jakobsen ruller opp økonomihistorien og synliggjør skilleveier i filosofien der en mekanisk tenkning har fått gjennomslag og ledet fram til situasjonen vi befinner oss i idag. Han avslører betydningen av begrep vi bruker, for å synliggjøre prinsipper vi satser på, setter dette i perspektiv, peker på alternativer og undersøker hvordan dette kan fungere. Han stiller spørsmål som andre kan ta opp til videre bearbeiding.

Økonomi slutter å være abstrakt og maskinell men begynner igjen å handle om livets spørsmål.
Temporary Academy vil invitere både kunstnere, økonomer og ansatte i næringslivet, kulturadministrasjonen og offentligheten til et åpent foredrag med påfølgende samtalemulighet om dette.
Vi har i tillegg gleden å tilby fordypningsseminar, lørdag kl. 14-17. Antall plasser for dette seminaret vil være begrenset på 20 personer og vi ber derfor om forespørsel og bindende påmelding. Send e-post til: temporaryacademy@gmail.com

Om Ove Jakobsen:
Professor in Ecological Economics at Bodø Graduate School of Business, University of Nordland (UiN), Norway
Leader and Co-founder of Centre for Ecological Economics and Ethics, (SØØE)
Member of the board of Bodø Graduate School of Business
Member of the National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH)

............................................................................................................
Temporary Academy
TA vil være et mentalt og fysisk arbeidsrom for kunst, i form av et midlertidig akademi. Kunstner og kurator André Tribbensee står for konsept, planlegging og gjennomføring høsten 2014. Prosjektet gjennomføres ulike steder i Kristiansandsområdet.
TA er både kunstprosjekt og utdanningstiltak som tar kuratoriske grep og eksperimentelle virkemidler i bruk for å innlede individuelle og kollektive læringsprosesser. Mer informasjon om Temporary Academys program se http://temporary-academy.blogspot.no https://www.facebook.com/temporaryacademy/timeline

TAs partnere: Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Cultiva Ekspress, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Universitetet i Agder, Kristiansand Kunsthall, Sørlandets Kunstmuseum, Agder Kunstsenter, Stiftelsen Arkivet, samt inviterte kunstnere, forskere, eksperter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar